FRICS és una fira d’impressió 3D, tallers d’autofabricació, tecnologia digital i propostes sociolaborals pels joves.

Serà el 23 de maig de 2020, a la Plaça d'Eivissa (Barcelona).