Adabits

Tecnologia i comunicación al servei de l’economia social.  Volem apropar la tecnología a les persones perquè creiem en el seu gran potencial com a eina de comunicació i millora de la realitat. Aportem els recursos tecnològics i comunicatius necessaris per millorar el funcionament intern, amplificar la projecció i augmentar el grau d’autonomia de les organitzacions. 


  • Details
  • Gallery
  • Tags
  • More