Premi Frics

L’Associació Frics, amb el suport de l’Espai Jove Boca Nord i Centre Cívic Guinardó, convoca la concessió del Premi Frics 2020, en reconeixement a aquells projectes de caire Maker amb impacte social, ja siguin a títol personal o grupal, que tenen un impacte social.

La cerimònia de lliurament del Premi Frics 2020 tindrà lloc durant la pròpia fira Frics 2020, el 23 de maig de 2020 a la plaça Eivissa de Barcelona.

Bases

 1. Participants. Podran participar en aquesta convocatòria tota persona, grups de persones o entitats que hagin desenvolupat un projecte vinculat al moviment Maker amb impacte social dintre de qualsevol d’aquests àmbits:
  • Inclusió social i millora de qualitat de vida a persones amb diversitat funcional
  • Innovació en educació
  • Sostenibilitat i medi ambient
  • Projectes amb impacte a la comunitat
 2. Criteris d’inclusió. Per tal de que un projecte sigui acceptat ha de complir tots aquests requisits:
  • Tots els participants siguin majors de 18 anys o tenir autorització per part de pares o tutors legals
  • Ser autors del projecte
  • Que el projecte estigui publicat sota llicències obertes i es pugui consultar per qualsevol persona
  • Ser un projecte vinculat clarament al moviment Maker i estigui en qualsevol dels àmbits esmentats en el punt 1.
  • Que el projecte s’hagi portat a terme en part o totalment durant el 2019
 3. Presentació. La presentació del projecte es realitzarà per correu electrònic a l’adreça premifrics@frics.tech. El termini de presentació de projectes serà del 1 de febrer al 31 de març. S’haurà d’adjuntar:
  • Portfoli del projecte
  • CV de l’autor
  • Fotocopia del DNI o Passaport
  • Telèfon i correu electrònic de contacte
 4. Jurat i veredicte. Del 1 al 30 d’abril s’exposaran al públic, a la web de FRICS, tots els projectes presentats i acceptats, i s’obrirà un procés de votacions. Els 5 projectes més votats pel públic seran presentats al jurat i aquest escollirà el projecte guanyador. El jurat estarà format per professionals relacionats amb el moviment Maker i l’àmbit social. La resolució del jurat serà inapel·lable, notificant el premi, via correu electrònic, al guanyador. El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.
 5. Premi. Per impulsar el projecte guanyador, aquest tindrà un premi, valorat en més de 2.000€, que consta de:
  • Membresia de 3 mesos a Made Makerspace, espai de creació a Barcelona on es disposa d’accés a eines, una sala de pintura, impressores 3D i talladores làser.
  • 20 hores d’utilització dels Ateneus de Fabricació de Barcelona.
 6. Bases. La inscripció a aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

Descarregar bases en PDF